Υποστήριξη

Η εταιρεία Γρ. Πετρίδης & σια παρέχει συνεχή τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της σε θέματα τεχνογνωσίας με κύριο σκοπό την βέλτιστη λειτουργία και απόδοση των μηχανημάτων laser.

Με γνώμονα την απαραίτητη αξιοπιστία αλλά και αποτελεσματικότητα που πρέπει να απολαμβάνουν οι πελάτες της εταιρείας, το προσωπικό φροντίζει με τις κατάλληλες ενέργειες και συμβουλές να τους προσανατολίζει και να τους υποστηρίζει διαρκώς.